Dao cắt mẫu vải tròn 100cm2

  • Dao cắt mẫu vải tròn 100cm2 tạo các mẫu vải hoặc mẫu giấy có kích thước xác định là 100cm2 cho kiểm tra định lượng mẫu
  • Dao cắt mẫu vải tròn 100cm2 được sử dụng trong ngành may mặc, vải, da, giày, giấy, vật liệu,….