Que Giấy Đo Thử Nhiệt Độ Vilene

  • Giấy đo nhiệt độ (Que thử nhiệt độ) đùng để xác định nhiệt độ cho máy ép nhiệt độ
  • Có 4 màu: đỏ, vàng, tím, xanh dương tương ứng với mỗi khoảng nhiệt độ khác nhau