Đồng hồ đo lực kéo/đẩy

  • Đồng hồ đo lực kéo/đẩy được sử dụng để xác định lực kéo hoặc đẩy của các sản phẩm ngành bao bì, may mặc và vật liệu
  • Đồng hồ đo lực kéo/đẩy với khả năng đáp ứng đa dạng mẫu thử và tiêu chuẩn thử nghiệm