Bóng đèn D65 FO21/865/XP/ECO – SYLVANIA 21730

  • Ánh sáng mặt trời là nguồn sáng tự nhiên duy nhất tồn tại trong cuộc sống, dưới ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời các màu săc được hiển thị và nổi bật tự nhiên
  • Do đó, các mẫu sản phẩm bên ngành may mặc, giày da hoặc sơn hay mực in cần được kiểm tra dưới những nguồn sáng chuẩn. Để qua đó có thể đánh giá được dưới ánh sáng tự nhiên màu sắc của mẫu có quá sặc sỡ, quá nhạt hay quá nổi bật hay không
  • Điều này là vô cùng quan trọng, đặc biệt là các sản phẩm đắt tiền như túi xách, quần áo hay giày dép. Nếu mẫu thử không được kiểm tra bằng môi trường phù hợp thì sự sai biệt trong thực tế dễ xảy ra, làm cho sản phẩm bị lỗi.
  • Nhận thấy điều đó, hãng GE đã sản xuất dòng bóng đèn mô phỏng ánh sáng mặt trời ban ngày vào các thời khắc xác định cho mục đích so màu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Mà bóng đèn D65 đây là một trong những dòng sản phẩm đó