Bóng đèn D65 cho tủ so màu Xrite

  • Bóng đèn D65 cho tủ so màu Xrite được sử dụng cho dòng tủ so màu Judge II , Spectrolight QC và các dòng tủ so màu chuẩn của Xrite
  • Bóng được thiết kế với công suất cao, tạo môi trường ánh sáng chuẩn d65 cho việc so màu các sản phẩm ngành may mặc, sơn, mực in, bao bì,…